Klachtenregeling Serpha

In de KNMP folder 'klachten over uw apotheek' leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over uw apotheek. Deze folder is verkrijgbaar bij Serpha. Uw apotheker is u graag behulpzaam bij het oplossen van uw klacht.

Wanneer u een klacht heeft

1. Bespreek de klacht met uw apotheker
Bespreek de klacht altijd eerst met uw apotheker. Heeft u een klacht over Serpha? U kunt er iets mee doen: praat erover met de apotheker en/of de apothekersassistente in de apotheek. Dat kan ook als uw klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als uw apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. De Serpha apotheek heeft een klachtenregistratie systeem. Wanneer er een klacht gemeld wordt, zal de apotheker/apothekersassistente een digitaal klachtenformulier invullen en de klacht op gepaste manier afhandelen. Uiteraard vindt er terugkoppeling naar u plaats.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

2. Klachtenfunctionaris
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

3. Geschillencommissie
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.  De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

- Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
- Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

KNMP
T 070 37 37 373

Klachtenregeling Openbare Apotheken:
https://www.knmp.nl/sites/default/files/2022-01/klachtenregeling%20OA.PDF

KOSTEN
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

Onafhankelijke apotheek, gespecialiseerd in vruchtbaarheidsmedicatie
Merkgeneesmiddelen mét prijsvoordeel
Op een werkdag voor 13.00 uur je bestelling afgerond
= de volgende dag in huis.
Serpha | 2024 © | BTW nummer NL858092207B01


Serpha is een handelsnaam van de statutair gevestigde Nij Apotheek B.V. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 69986614
Serpha is vermeld in het CIBG register. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Hulp nodig?