Klachtenregeling Serpha

In de KNMP folder 'klachten over uw apotheek' leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over uw apotheek. Deze folder is verkrijgbaar bij Serpha. Uw apotheker is u graag behulpzaam bij het oplossen van uw klacht.

Wanneer u een klacht heeft

1. Bespreek de klacht met uw apotheker
Bespreek de klacht altijd eerst met uw apotheker. Heeft u een klacht over Serpha? U kunt er iets mee doen: praat erover met de apotheker en/of de apothekersassistente in de apotheek. Dat kan ook als uw klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als uw apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. De Serpha apotheek heeft een klachtenregistratie systeem. Wanneer er een klacht gemeld wordt, zal de apotheker/apothekersassistente een digitaal klachtenformulier invullen en de klacht op gepaste manier afhandelen. Uiteraard vindt er terugkoppeling naar u plaats.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

2. Klachtenfunctionaris
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

3. Geschillencommissie
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht.  De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

- Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
- Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

KNMP
T 070 37 37 373

Klachtenregeling Openbare Apotheken:
https://www.knmp.nl/downloads/klachtenregeling-klachtencommissie-openbare-apotheek.pdf

KOSTEN
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

Unabhängige Apotheke, spezialisiert auf Fruchtbarkeitsmedikamente
Markenmedikamente mit Preisvorteil
Bestellung werktags bis 13.00 Uhr aufgegeben = am nächsten Tag bei Ihnen zu Hause.
Serpha | 2024 © | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer NL858092207B01


Serpha ist eine Handelsbezeichnung der gesetzlich gegründeten Nij Apotheek B.V. Eingetragen in der Handelskammer unter 69986614
Serpha ist im CIBG-Register eingetragen. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Benötigen Sie Hilfe?