Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozatunkat utoljára 2019. szeptember 18-án módosítottuk, így ettől a naptól hatályos.

Az, hogy milyen gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket használ és mire, természetesen személyes jellegű információ. Ahhoz, hogy orvosi rendelvényét megfelelő módon fel tudjuk dolgozni, a gyógyszertárnak különféle adatokra van szüksége. Ezek közül a legfontosabbak személyes adatai és a gyógyszerre vonatkozó adatok. Adatainak rögzítését és használatát a gyógyászati ellátásra vonatkozó szerződésekről szóló törvény (WGBO) és az adatvédelmi jogszabály (az általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján végezzük. A WGBO értelmében a Serpha köteles adatait egy személyi aktában rögzíteni és tárolni. A WGBO-ról bővebben a gyógyszerészet előmozdításával foglalkozó holland királyi társaság (KNMP) weboldalán olvashat. Adatait kizárólag gyógyszerészeti ellátás biztosítása és az ahhoz kapcsolódó adminisztráció során használjuk, és megfelelő védelemben részesítjük a külső felek általi jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Milyen adatokat kezel a gyógyszertár?

A Serpha rögzíti a gyógyszerhasználatára vonatkozó adatokat, és adatkezelői minőségben jár el.

Gyógyszerhasználatának rögzítése alapján a Serpha meg tud győződni arról, hogy a felírt gyógyszer az Ön helyzetében biztonságosan használható-e. Ezért rögzítjük mindazokat az egészségére vonatkozó adatokat, amelyeket Ön átadott a gyógyszertárnak: az esetleges allergiákat és krónikus betegségeket, a gyermekvállalási szándékot és így tovább. Emellett a Serpha rögzíti az Ön által használt gyógyszerekre vonatkozó adatokat, valamint a kezelése szempontjából lényegesnek tekinthető információkat. Jogában áll betekintést nyerni saját személyi aktájába, továbbá kérheti a benne szereplő adatok kiegészítését, helyesbítését, eltávolítását és használatuk korlátozását. Ezen túlmenően jogában áll korlátozni személyes adatainak kezelését és hordozhatóságát. A Serpha a jogszabályi előírásoknak megfelelően legalább 20 évig megőrzi személy aktáját a gyógyszertárban. Bármikor kérheti a gyógyszertártól, hogy készítsen áttekintést az Ön számára kiadott gyógyszerekről.

Elégedetlen azzal, ahogyan a Serpha kezeli adatait? Kérjük, először próbálja meg a gyógyszertárral rendezni a kérdést. A Serpha komolyan veszi a panaszokat, és írásban rögzít minden beérkezett panaszt. Nem jut egyezségre a gyógyszerésszel? Akkor igénybe veheti panaszkezelési eljárásunkat. Ezenkívül panaszát benyújthatja adatvédelmi tisztviselőnknek is (a következő e-mail-címen: info@serpha.eu, kérjük a „ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming” szöveg feltüntetésével jelezze, hogy levelét az adatvédelmi tisztviselőnek szánja). Nem jut egyezségre a Serphával? Akkor panaszát benyújthatja a holland adatvédelmi hatóságnak..

Milyen adatokat rögzít a Serpha és milyen céllal?

Személyes adatok

Adatok Az adatkezelés célja
Név, cím, irányítószám, lakhely Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Holland személyi szám (BSN-szám) Azonosítási kötelezettség teljesítése
Születési idő (és az elhalálozás időpontja) Azonosítási kötelezettség teljesítése
Nem Azonosítási kötelezettség teljesítése
Telefonszám, e-mail-cím Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
Háziorvos, szakorvosok és más egészségügyi dolgozók neve Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Pénzügyi-adminisztratív adatok

Adatok Az adatkezelés célja
Biztosítási adatok Biztosítotti jogviszony ellenőrzése
Meghatalmazáshoz szükséges adatok Számla automatikus terhelése
Nyilatkozathoz szükséges adatok Nyilatkozattétel egészségbiztosítója vagy Ön felé
Regisztráció (és távozás) dátuma Kapcsolattartás és személyi akta összeállítása

Orvosi és farmakoterápiás adatok

Adatok Az adatkezelés célja
Terápiára, kezelésre és gyógyszerekre vonatkozó adatok Ellátás biztosítása:
  – egészségi állapotának felmérése
  – gyógyszerhasználatra vonatkozó tanácsadás
  – személyi akta összeállítása
Javallatok/a gyógyszerfelírás oka (amennyiben ismert) Ellátás biztosítása:
  – egészségi állapotának felmérése
  – gyógyszerhasználatra vonatkozó tanácsadás
  – személyi akta összeállítása
Ellenjavallatok, allergiák és gyógyszerérzékenységek (amennyiben ismertek) Ellátás biztosítása:
  – egészségi állapotának felmérése
  – gyógyszerhasználatra vonatkozó tanácsadás
  – személyi akta összeállítása
Laboreredmények (amennyiben ismertek és a gyógyszer biztonságos használata szempontjából lényegesek) Ellátás biztosítása:
  – egészségi állapotának felmérése
  – gyógyszerhasználatra vonatkozó tanácsadás
  – személyi akta összeállítása

A gyógyszertárban a Serpha rendkívül körültekintően kezeli adatait. A gyógyszerészt és a gyógyszertári asszisztenseket köti a szakmai titoktartás. A gyógyszertár egyéb munkatársai és a gyakornokok pedig aláírtak egy titoktartási nyilatkozatot. Ez azt jelenti, hogy semmilyen adatát nem adhatják ki másoknak. Személyi aktájába pedig kizárólag a kezelésében érintett személyek, azaz a felíró orvos és a gyógyszerész nyerhetnek betekintést. A megfelelő kezelés érdekében szükség lehet arra, hogy a felíró orvos és a gyógyszerész konzultáljanak egymással. Például amikor allergiás reakciók lépnek fel, nem lehet egyidejűleg használni két hatóanyagot, vagy mellékhatásokra derül fény.

Mikor és kinek adhatja még át a Serpha személyes adatait?

  • Amikor egy régióbeli ügyeletes gyógyszertárban vált ki gyógyszereket, az ügyeletes gyógyszertár lekérheti adatait gyógyszertárunktól. Az ügyeletes gyógyszertár a lekért adatok alapján ellenőrzi, hogy biztonságosan használhatja-e a felírt gyógyszert. Az ügyeletes gyógyszertár csak az Ön beleegyezését követően kérheti le az adatait. Lásd az alábbiakban az orvosi adatok megosztásáról szóló bekezdést.
  • Amikor a Serpha nyilatkozik egészségbiztosítójának az Ön számára biztosított gyógyszerek áráról, azt is megadja, hogy milyen gyógyszereket adott át Önnek (csak az egészségbiztosítónak bejelentendő gyógyszerekről nyújtunk tájékoztatást).
  • A Serpha automatikusan felülvizsgálja gyógyszereinek adatait annak érdekében, hogy jelezze a farmakoterápia javítására kínálkozó lehetőségeket, és optimális támogatást tudjon nyújtani gyógyszereinek használatához. Az ennek során alkalmazott döntési mechanizmus alapját a tudomány, kezelési irányelvek vagy szerződéses megállapodások képezik.
  • Ezenkívül személyes adatait megosztjuk a velünk szerződéses viszonyban álló Nij Geertgen klinika pénzügyi adminisztrációjával. Megállapodásunk alapján például feldolgozhatják a számlákat.

Sürgős esetben a Serpha továbbíthatja adatait egészségügyi szolgáltatóknak, például egy kórháznak. Ehhez előzetesen hozzájárulását kérjük. Olyan helyzetben, amikor nem tudjuk beszerezni hozzájárulását, illetve veszélyben forog az élete, a gyógyszerész mérlegeli, hogy szükséges és felelős döntés-e a személyes adatok átadása.

Ügyfélelégedettségi felmérés
E-mail-címét felhasználhatjuk arra, hogy ügyfélelégedettségi felmérés keretében mérjük a Serphával kapcsolatos tapasztalatait. A Serpha szívesen veszi, ha megosztja velünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatos véleményét, ugyanakkor az ellátás minőségéről, a panaszokról és jogvitákról szóló törvény (Wkkgz) kötelezővé teszi az ügyféltapasztalatok felmérését. A névtelenül zajló felmérés kivitelezésével egy független piackutató intézetet bíztunk meg. A piackutató intézet nem értesül az Ön által szedett gyógyszerekről.

Hozzájárulás orvosi adatainak megosztásához
A www.volgjezorg.nl/toestemming oldalon hozzájárulhat ahhoz, hogy az országos kapcsolattartási ponton (LSP) keresztül konzultáció céljából rendelkezésre bocsássák orvosi adatait, és ezen az oldalon vissza is vonhatja hozzájárulását. Hozzájárulása esetén háziorvosa, a gyógyszertárak és más egészségügyi szolgáltatók megoszthatják orvosi adatait egy másik egészségügyi szolgáltatóval, például a helyettes vagy ügyeletes háziorvossal, az ügyeletes gyógyszertárral vagy egy kórházi szakorvossal. Ezek az egészségügyi szolgáltatók csak akkor nyerhetnek betekintést adataiba, ha arra az Ön kezelése érdekében szükség van. Vagyis csak akkor, ha Ön engedélyezi, és az a kezelése érdekében szükséges.
Minden egészségügyi szolgáltató hozzáférését külön engedélyeznie kell a www.volgjezorg.nl oldalon. A hozzájárulás tényét háziorvosa vagy gyógyszertára feltünteti személyi aktájában. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez esetben azonban tisztában kell lennie azzal, hogy orvosi adataiba már nem tudnak más egészségügyi szolgáltatók betekinteni.

Tájékoztatás és gyógyszerkiadás
A Serpha gyógyszerésze vagy gyógyszertári asszisztense szóbeli tájékoztatást nyújt a gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről. Adott esetben biztosíthat további írásbeli információkat. Ennek során a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük a tájékoztatás bizalmas jellegét.

A hosszabb megbeszélésekre vagy bizalmas információkat tartalmazó tájékoztatásra többnyire egy elkülönített helyiségben kerül sor. Ha szükségét érzi, Ön is kérheti, hogy ebben az elkülönített helyiségben folytassunk megbeszélést Önnel. Amennyiben másnak felírt gyógyszereket kíván átvenni, a gyógyszerész vagy a gyógyszertári asszisztens csak akkor adja ki a kért gyógyszereket, ha rendelkezik a másik személy meghatalmazásával. Valaki más veszi át az Ön nevében a gyógyszereit? Akkor a Serpha tájékoztatja az átvevőt a gyógyszerek használatáról, hacsak nem jelezte előzetesen, hogy ezt nem szeretné. Az érzékeny személyes adatokat a Serpha külön eljárás keretében megsemmisíti a gyógyszertárban.

Adatvédelmi jó tanács
Mielőtt leadná lejárt szavatosságú gyógyszereit, távolítsa el a rajtuk lévő címkéket. A címkéken ugyanis szerepelnek személyes adatai.

Digitális szolgáltatások
A gyógyszertár weboldalán megadott személyes adatait hasonlóképpen bizalmasan kezeljük.

A közölt tartalom egy része a gyógyszerészet előmozdításával foglalkozó holland királyi társaság (KNMP) tájékoztatásán alapul.

Meddőség kezelésére szakosodott, független gyógyszertár
Márkás gyógyszerek kedvező áron
Munkanapon 13:00 óra előtt leadott rendelés
= a következő nap házhoz szállítva.
Serpha | 2024 © | Adószám: NL858092207B01


A Serpha a Nij Apotheek B.V. néven bejegyzett vállalat kereskedelmi neve. Cégjegyzékszáma: 69986614
A Serpha szerepel a CIGB-nyilvántartásban. www.aanbiedersmedicijnen.nl
Segítségre van szüksége?